ENMG ÇALIŞMA GRUBU
ÜYE GİRİŞ

Yeni Kullanıcı Kaydı

 E-Posta Adresiniz :


 Kullanıcı Şifreniz :
Şifrenizi mi Unuttunuz?
ENMG ÇALIŞMA GRUBU

Değerli meslektaşlarım,
29 Şubat 2008 tarihinde gerçekleştirilen toplantı sonrası aşağıda isimleri ve çalıştığı kurumlar belirtilmiş olan 14 FTR Uzmanının imzası ile Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği bünyesinde faaliyet göstermek üzere ENMG çalışma grubu kurulması için başvuru yapılmıştır. Dernek yönetim kurulunun 03.03.2008 tarihli toplantısında bu başvuru görüşülmüş ve ENMG çalışma grubunun kurulması uygun bulunmuştur. 

 

Dr. Metin KARATAŞ

Başkent Üni Tıp Fakültesi FTR Anabilim dalı

Dr. Mehmet BEYAZOVA

Gazi Üni Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

Dr. Gülçin Kaymak KARATAŞ

Gazi Üni Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

Dr. Arzu Yağız ON

Ege Üni Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

Dr. Ece ÜNLÜ

SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği

Dr. Pınar BORMAN

SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. FTR Kliniği

Dr. Filiz ESER

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. FTR Kliniği

Dr. Sevim ERGÜN

SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği

Dr. Barın SELÇUK

Ankara FTR Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Özlem YILMAZ

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. FTR Kliniği

Dr. Hatice BODUR

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. FTR Kliniği

Dr. Özlem ŞENOCAK

Dokuz Eylül Üni Tıp Fak FTR Anabilim Dalı

Dr. Gülümser AYDIN

Kırıkkale Üni Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

Dr. Müfit AKYÜZ

Ankara FTR Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Çalışma grubunun temel hedefleri olarak aşağıdaki konular belirlenmiştir

 • FTR uzmanlık eğitiminde ENMG'nin yeri ve kapsamının belirlenmesi
 • Klinikler arası ENMG rotasyonlarında temel kriterlerin belirlenmesi
  • 29.02.2008 tarihli toplantıda prensip kararı olarak başka kliniklerden kabul edilecek rotasyonerlerde şu koşulların aranması öngörülmüştür
   • Rotasyonerin FTR uzmanı olması
   • Rotasyon süresinin en az 6 ay olması
   • Rotasyonerin öncelikli olarak lisans üstü ve doktora eğitimi veren bir kurumda çalışıyor olması
   • Rotasyon programı sonunda  standart bir yeterlilik değerlendirmesi yapılması (Bu amaçla çalışma grubu bünyesinde bir çalışma planlanması)
   • Rotasyon programının içeriğini belirten bir  rapor ya da karne uygulaması
 • Türkiye'de ENMG laboratuvarına sahip olan FTR kliniklerinin belirlenmesi, her laboratuvarın donanım ve alt yapı özelliklerinin belirlenmesi (Bu amaçla ENMG laboratuvarına sahip olan merkezlerin sorumluları çalışma grubunu bilgilendirebilirlerse çok memnun oluruz) 
 • ENMG eğitimininde temel referans kaynakların belirlenmesi

 

Çalışma grubuna katılmak isteyen FTR Uzman Hekimleri "Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği" web sitesinde (http://www.pmr.org.tr/) yer alan Çalışma Grupları Yönergesinde ayrıntılı olarak açıklanmış olan üyelik türleri ve kriterlerini göz önünde bulundurarak dernek yönetim kuruluna ya da bana dilekçe, CV ve ENMG ile ilişkili yayın listesi ile elden, posta ya da e-posta yolu ile başvurabilirler.

Katılımlarınızı bekler saygılarımı sunarım,

Prof. Dr. Metin Karataş

İletişim bilgileri
Prof. Dr. Metin Karataş
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
5. Sokak No:48 06490 Bahçelievler-ANKARA
Tel: 0(312)2126665
Tel: 0(312)2126650
Fax: 0(312)2157840
e-posta: metinkarata@gmal.com
e-posta: metink@baskent-ank.edu.tr