ÇALIŞMA GRUPLARI
ÜYE GİRİŞ

Yeni Kullanıcı Kaydı

 E-Posta Adresiniz :


 Kullanıcı Şifreniz :
Şifrenizi mi Unuttunuz?
ÇALIŞMA GRUPLARI

TRAVMATİK / HİPOKSİK BEYİN HASARI ÇALIŞMA GRUBU


TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMAN HEKİMLERİ DERNEĞİ TRAVMATİK/HİPOKSİK BEYİN HASARI ÇALIŞMA GRUBU BİLİMSEL TOPLANTISI

Travmatik Beyin Hasarı Rehabilitasyonuna

Çok Merkezli-Çok Boyutlu Bakış

14 Ekim 2016, Cuma

Limak Ambassadore Hotel, Çankaya

BİLİMSEL PROGRAM

1. OTURUM

Moderatör

Dr. Jale MERAY

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Kliniği

14.00-14.10 Açılış konuşması

Dr. Vesile SEPİCİ

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Başkanı

14.10-14.30 Neden Buradayız?

Dr. Aytül ÇAKCI

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, FTR Kliniği (Travmatik/Hipoksik Beyin Hasarı Çalışma Grubu adına)

14.30-15:00 Beyin Cerrahisi Penceresinden Travmatik Beyin Hasarına Bakış

Dr. Ali İhsan ÖKTEN

Adana Numune EAH, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

15.00-15.30 Yoğun Bakım Penceresinden Travmatik Beyin Hasarına Bakış

Dr. Işıl ÖZKOÇAK TURAN

Ankara Numune EAH, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

15.30-16.00 Kahve Molası

2. OTURUM

Moderatörler

Dr. Canan ÇULHA

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH, FTR Kliniği

Dr. Aytül ÇAKCI

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, FTR Kliniği

16.00-16.30 Travmatik Beyin Hasarı Rehabilitasyonuna Bakış

Dr. Rıdvan ALACA

Ankara Liv Hastanesi, FTR Kliniği

16.30-17.00 Psikiyatri Penceresinden Travmatik Beyin Hasarına Bakış

Dr. Yavuz AYHAN

Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

17.00-17.30 Nöroloji Penceresinden Travmatik Beyin Hasarına Bakış

Dr. Fevzi ÖZTEKİN

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Nöroloji Kliniği

17.30-18.00 Kapanış


Kuruluş tarihi: 12.06.2012

Amacı:

  • Ülkemizde travmatik ve hipoksik beyin hasarlı hastaların değerlendirmesine yönelik multi/interdisipliner yaklaşımla genel bir konsensus oluşturmak,

  • Fizik tedavi hekimlerinin kullanabileceği eğitim modüllerini ülkemize kazandırmak,

  • Travmatik/hipoksik beyin hasarlı hastaların rehabilitasyonlarının iyileştirilmesi, geliştirmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik sağlık kalitesini artırmak.


Üyeler:

Dr. Aytül Çakcı (Başkan)

Dr. Jale Meray

Dr. Rıdvan Alaca

Dr. Canan Çulha

Dr. Evren Yaşar

Dr. Eda Gürçay

Dr. İbrahim Gündoğdu

Dr. Ebru Umay

Dr. Erhan Öztürk

Dr. Neslihan Metli

Dr. Musa Polat

Dr. Cuma Uz

Danışmanlar:

Dr. Sibel Örsel (Psikiyatri)

Dr. Süheyla Bulut (Psikiyatri)

Dr. Fevzi Öztekin (Nöroloji)

Uğur Tamkan (Psikolog)


26.12.2013 tarihinden itibaren iki Sağlık Bakanlığı (Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi) ve iki Üniversite Hastanesi (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi) kapsamı ile ikinci dönem olarak çalışmalarına devam etmektedir.Bilimsel Faaliyetler
  1. Tüm meslektaşlarımız tarafından kullanılabilecek bir "Travmatik ve Hipoksik Beyin Hasarı Takip Formu" oluşturulmuştur

  2. Travmatik ve Hipoksik Beyin Hasarlı hastaların en önemli disabilite nedeni olan nörodavranışsal bozukluklarını değerlendirmek için, dünyada yaygın kullanıma sahip bir klinik ölçek olan Nörodavranışsal Derecelendirme Ölçeği'nin kullanıcılar arası güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Halen bu çalışmanın yayın süreci devam etmektedir.
  3. 14 Ocak 2015, Aylık bilimsel toplantı, Nörodavranışsal Derecelendirme Ölçeği'nin Türkçe adaptasyonunun sunulması, kapsamında, Ankara Crowne Plaza.
Gelecek projeler:
  1. Meslektaşlarımızın konu ile ilgili bilgi ve donanımlarını artırmaya yönelik eğitsel materyaller ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
  2. Travmatik/Hipoksik Beyin Hasarını ve hastayı daha iyi anlamamıza ve rehabilitasyon programlarımızı geliştirmeye yönelik ülkemiz için ihtiyaç gösteren dünyadaki gelişmeleri ve değerlendirme yöntemlerini ülkemize kazandırmak ve bu surette ülkemiz için bir model oluşturmak.

Duyurular:

Travmatik ve Hipoksik Beyin Hasarı Çalışma Grubu olarak, bu konuya ilgisi olan tüm meslektaşlarımızın katılımlarını bekliyoruz. Gruba üyelik talebi olanların; iletişim adresi ve telefon numarası ve çalıştıkları kurum adı ile kliniklerine kabul edilen travmatik/hipoksik beyin hasarlı hastaların kabul kriterleri ve diğer hastalara göre kabul oranlarını içeren kısa bir bilgi notu ile birlikte; grubumuz genel sekreteri Dr. İbrahim Gündoğdu’ya, ibrahimftrgmail@.com adresine mail göndermeleri yeterlidir.